Szanowni Rodzice

12-03-2020 15:57 Wszystkie grupy

SZANOWNI RODZICE!

 

20 marca 2020 roku zostało podpisane nowe Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym Przedszkole do dnia 10.04.2020r. pozostaje nadal zamknięte.

Nauczyciele, tak jak dotychczas będą z Państwem i Waszymi dziećmi kontaktować się głównie przez MobiDziennik. Podstawa programowa będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prosimy o regularne odczytywanie wiadomości na MobiDzienniku.