Przejdź do treści Przejdź do menu

„Dźwięki wokół nas- wykorzystanie kodowania dźwiękiem: kod Mors`a w zabawach muzycznych dzieci przedszkolnych”.

W roku szkolnym 2022/2023 w grupie VI rozpoczęto również drugą innowację pt. „Dźwięki wokół nas- wykorzystanie kodowania dźwiękiem: kod Mors`a w zabawach muzycznych dzieci przedszkolnych”. Innowacja realizowana jest przez Bożenę Grzechowską i Agnieszkę Tetłak.

Stworzenie powyższej innowacji inspirowane jest metodą „Kodowania dźwiękiem” autorstwa dr Marzeny Staniek. Głównym celem  wprowadzanej innowacji pedagogicznej jest rozwijanie u dzieci kompetencji takich jak: aktywne słuchanie, rozumienie i tworzenie informacji , logiczne myślenie oraz umiejętność pracy w zespole. Kompetencje rozwijane będą w oparciu o zabawy ruchowe przy dźwiękach muzyki oraz sygnałach akustycznych.

W tej innowacji szczególny nacisk chcemy położyć na rozwój percepcji słuchowej 6- latków oraz umiejętność aktywnego słuchania, które są kluczem w komunikacji. Zaproponowane aktywności wprowadzane w ramach innowacji „Dźwięki wokół nas- wykorzystanie kodowania dźwiękiem: kod Mors`a w zabawach muzycznych dzieci przedszkolnych”  wpłyną pozytywnie na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w w późniejszym czasie poszerzyć swoje umiejętności muzyczne, czy też nie.