Przejdź do treści Przejdź do menu

Kodowanie

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęłyśmy w grupach V i VI realizację innowacji pedagogicznej „Mały Mistrz kodowania - kodowanie na dywanie z elementami programowania” z zakresu kształtowania kompetencji matematycznych u dzieci przedszkolnych. Autorzy innowacji to mgr Dagmara Dziedzic i mgr Katarzyna Kościuszko.

Innowacja pedagogiczna powstała, by pomóc dzieciom w wieku przedszkolnym rozwinąć tkwiący w nich potencjał i wykorzystać ich naturalną ciekawość świata. Założeniem innowacji jest rozwijanie u dzieci przedszkolnych w wieku 6 lat logicznego myślenia, oraz kształtowanie wyobraźni przestrzennej.

Celem wprowadzenia innowacji jest przede wszystkim podniesienie umiejętności dzieci  6-letnich w zakresie wzmocnienia kompetencji matematycznych oraz rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia, rozwój manualny oraz wzrokowo- ruchowy zwłaszcza motoryka mała, kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich (współpraca w parach, w grupie), trening pamięci, rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności. Chcemy zaszczepić w dzieciach nowe umiejętności dotyczące kodowania i programowania nie tyle na komputerze, co też bez jego użycia.

Wierzymy, że dzięki innowacji będziemy mogły ukształtować przyszłego, błyskotliwego ucznia.