Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

„Małe i duże z książką podróże”.

W roku szkolnym 2021/2022 w grupie V rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej „Małe i duże z książką podróże”, która ma na celu m.in. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci, kształtowanie umiejętności wypowiadania się, skupienia uwagi na tekście literackim, rozwijanie słownictwa, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, przestrzeganie panujących w niej reguł i umów. Autorką innowacji jest mgr Dagmara Pawlik

Przystępując do realizacji innowacji „Małe i duże z książką podróże” przyjęto za cel główny skierowany zarówno do dzieci, nauczycieli i rodziców, który brzmi:

WSPOMAGANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA POPRZEZ KONTAKT Z LITERATURĄ DZIECIĘCĄ

W czasie zajęć dydaktycznych, ale także w innych częściach dnia dzieci będą miały okazję uczestniczyć w licznych inscenizacjach, teatrzykach: sylwet, cieni, paluszkowych, gałgankowych, kukiełkowych, słuchać opowiadań, historyjek obrazkowych.

Dzięki tym działaniom dzieci będą odkrywać piękno świata, zdobędą informacje o tym, co jest dobre, a co złe; zdobędą wiedzę na temat świata przyrody poprzez kształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt.

Prowadzona innowacja ma za zadanie wyrabiać odporność emocjonalną na sytuacje trudne, niepowodzenia i trudności, kształtować postawy zdrowotne, dotyczące zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego; rozwijać zdolności empatyczne i kształtować kompetencje miękkie. Niech książka i literatura od najmłodszych lat będzie postrzegana jak źródło wiedzy i rozrywki.

Dzięki czytaniu bajek, opowiadań, baśni - nauczyciel staje się pośrednikiem między dzieckiem a książką. Ma szansę stać się przewodnikiem po bogatym świecie doznań pozwalającym dostrzec dobro i zło, zachowania pożądane i niepożądane, uwrażliwiając na sprawy innych, co pozwala pozbyć się dziecięcego egocentryzmu. Proponowana innowacja uwzględnia też udział
w jego realizacji rodziców, placówek kulturalno – oświatowych. Innowacja uwzględnia treści Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, dodatkowo doskonale wpisuje się w podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa:

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.