Przejdź do treści Przejdź do menu

Program matematyczny

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 25 w roku szkolnym 2016/2017 brała udział w pilotażowym programie matematycznym. W ramach pracy w tym projekcie uczestniczyłyśmy w warsztatach i szkoleniach prowadzonych min. przez: p. Jana Amosa Jelinka, p. Ewę Zielińską, p. dr Ewę Swobodę.

Wiedzę jaką zdobyłyśmy na warsztatach wykorzystujemy w codziennej pracy dydaktycznej. Starając się uatrakcyjnić prowadzone zajęcia oraz chcąc zachęcić dzieci do samodzielnej aktywności matematycznej wzbogacałyśmy również systematycznie kąciki matematyczne.         

Zgodnie z wcześniejszym założeniem 05.09.2017r. w Przedszkolu została również wprowadzona Innowacja Pedagogiczna „Zastosowanie domina  w kształtowaniu pojęcia liczby i doskonaleniu umiejętności liczenia z wykorzystaniem „Dziecięcej matematyki” Gruszczyk – Kolczyńskiej”, która była skierowana do dzieci 5-6 letnich.

Rozwijając kompetencje matematyczne dzieci nie tylko wykorzystujemy metody i formy pracy poznane na przeprowadzonych szkoleniach, ale również szukamy  innych możliwości i rozwiązań.  Przedszkole nr 25 i  Przedszkole nr 49 w roku szkolnym 2015/2016 zorganizowały  I Olimpiadę Matematyczną Przedszkolaków, która weszła już na stałe do kalendarza bielskich imprez edukacyjnych i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedszkoli biorących udział w procesowym wspomaganiu.