Przejdź do treści Przejdź do menu

„W świecie emocji. Wspieranie rozwoju społeczno- emocjonalnego u dziecka 6 letniego”.

W roku szkolnym 2022/2023 w grupie VI rozpoczęto innowację pt. „W świecie emocji. Wspieranie rozwoju społeczno- emocjonalnego u dziecka 6 letniego”. Autorem innowacji jest Agnieszka Tetłak.

W ramach innowacji realizowany będzie program promocji zdrowia psychicznego u dzieci „Przyjaciele Zippiego”. Program podzielony jest na 6 części i obejmuje cykl 24 spotkań, raz w tygodniu po 45 min.

Każda część programu zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, poczucie odrzucenia, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

Celem głównym podjętej innowacji jest rozwijanie u dzieci umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

"Przyjaciele Zippiego" to program, który uczy dzieci sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. To, czego dzieci nauczą się na zajęciach, na bazie opowiadań, których słuchają, próbują przenosić do codziennego życia. Porównują uczucia bohaterów opowiadań ze swoimi.

Rodzicom dostarczy szerszej wiedzy na temat problemów z jakimi borykają się ich dzieci oraz sposobów rozwiązywania ich w środowisku rodzinnym. Ponadto wspólne wykonywanie zadań domowych stworzy okazję do wspólnego spędzania czasu wolnego.

Nauczycielom pozwoli na podwyższenie swoich kompetencji, dobór właściwych metod i sposobu oddziaływań w sytuacjach konfliktowych w grupie.