Przejdź do treści Przejdź do menu

Akcja informacyjno-edukacyjna pt. ''Wirusoochrona''.

Na przełomie lutego i marca w naszym przedszkolu wzięliśmy udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” przygotowanej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.

Głównym celem akcji była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę). Podczas podejmowanych działań zwrócono szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

 • prawidłowa higiena rąk;

 • podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;

 • podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;

 • inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

  W trakcie realizacji zadań wykorzystano materiały promocyjne przygotowane przez organizatora akcji. Nauczycielki opracowały scenariusze zajęć w różnych grupach wiekowych oraz przygotowały odpowiednie pomoce dydaktyczne. Wspólnie z wychowankami opracowano zadania do wspólnego wykonania z rodzicami w domu, które miały na celu utrwalenie zdobytych wiadomości. Wśród proponowanych zajęć wykorzystano:

 • zabawy z mikroskopem i lupą

 • zabawy muzyczno-taneczne z elementem logorytmiki

 • zabawy plastyczne z wykorzystaniem rożnorodnych technik

 • zabawy badawcze

 • prezentacje multimedialne

  Podczas realizacji zadań wykonywano dokumentację zdjęciową, którą można obejrzeć w naszej galerii.