Zasady odpłatności

Rachunki za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu za zakończony miesiąc rodzic ma możliwość sprawdzić na portalu dla rodziców https://przedszkola.wizja.net

Termin dokonywania opłat za przedszkole mija 10 każdego miesiąca (odpłatność z dołu za poprzedni miesiąc rozliczeniowy).

Wpłaty należy dokonywać na konto: 70 1240 4142 1111 0010 3607 2948

Zasady płatności reguluje: UCHWAŁA NR XXXVIII/730/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ