Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Rozwijanie zainteresowań

W zajęciach tych biorą udział dzieci, których rodzice wyrażają chęć i zgodę w formie pisemnego oświadczenia.

Po realizacji podstawy programowej od godziny 12.30 w naszym przedszkolu dodatkowo rozwijamy zainteresowania i zdolności wychowanków stwarzając warunki i dając im możliwość udziału w:

  • zabawach rozwijających postawę "małego muzyka" aktywne słuchanie muzyki, elementy rytmiki, śpiew dzieci, gra na instrumentach perkusyjnych, elementy taneczne, improwizacje muzyczno-ruchowe, wprowadzenie zabaw z elementami Klanzy,
  • warsztatach "małego artysty" techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię dzieci: wycinanie, lepienie, składanki papierowe, malowanie i inne, wpływające na poczucie estetyki i gust
  • zabawach integracyjnych gry i zabawy pozwalające nawiązać kontakt z rówieśnikami, mające wpływ na bezpieczeństwo i przynależność do grupy rówieśniczej
  • zabawach sportowo-rekreacyjnych "mały sportowiec" zabawy ruchowe, gry zespołowe, ćwiczenia gimnastyczne z zastosowaniem innowacyjnych form pracy metodami K.Orffa, M.Labana, Kniesów.
  • zajęciach twórczych "małego odkrywcy" prowadzenie prostych doświadczeń, eksperymentów, prac hodowlanych i pielęgnacyjnych, gromadzenie okazów przyrodniczych, poznawanie zjawisk fizycznych
  • warsztatach "bajko czytania" czytanie dzieciom bajek, baśni, opowiadań w celu zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, rozwijanie pamięci, wyobraźni, wzbogacenie słownictwa, rozwijanie mowy dziecka i jego wiedzy ogólnej, poprawianie koncentracji
  • warsztatach "małego aktora" poznawanie utworów literackich, odgrywanie ról, przygotowanie prostych form scenicznych
  • zabawach słownych z elementami logopedii "pięknie mówię" ćwiczenia mowy dziecka z elementami dżwiękonasladowczymii ortofonicznymi zabawy usprawniające aparat mowy

Powyższe zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, oraz realizowaną tematyką. Wychowankowie mają możliwość wyboru zajęć, w których biorą udział.