Przejdź do treści Przejdź do menu

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia gimnastyczno - korekcyjne

Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu i biorą w nich udział dzieci 6 letnie z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej, oraz dzieci z prawidłową postawą w ramach profilaktyki.

Nauka religii

W zajęciach tych biorą udział dzieci, których rodzice wyrażają chęć i zgodę w formie pisemnego oświadczenia.