Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu

Przedszkole to miejsce, gdzie dzieci spędzają wiele godzin każdego dnia, poznając świat, rozwijając swoje umiejętności oraz nawiązując pierwsze relacje z rówieśnikami. W tym okresie dzieci uczą się nie tylko podstawowych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie czy liczenie, ale również rozwijają swoje zdolności społeczne, emocjonalne oraz motoryczne. Jednakże nie wszystkie dzieci rozwijają się w tym samym tempie, a niektóre z nich mogą napotkać trudności w nauce lub w relacjach z innymi dziećmi. Przedszkole jest często tym miejscem, w którym po raz pierwszy obserwujemy potrzebę dodatkowych, niejednokrotnie specjalistycznych działań wspierających rozwój Państwa dziecka. Dlatego tak ważna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która ma na celu wesprzeć rozwój dziecka i pomóc mu w pokonywaniu trudności.

Czym dokładnie jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz na identyfikacji indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych, które wpływają na jego funkcjonowanie w przedszkolu. Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest wspieranie potencjału rozwojowego dziecka oraz stworzenie warunków umożliwiających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola i w społeczeństwie. Wszyscy, zarówno wychowawcy, jak i specjaliści pracujący w przedszkolu na co dzień, dzięki codziennej obserwacji, wymianie informacji o dziecku oraz powziętej od rodziców wiedzy, mamy możliwość dostosować działania wychowawcze i edukacyjne do indywidualnych możliwości dziecka poprzez różne formy wsparcia w bieżącej pracy, oraz zajęcia specjalistyczne. W codziennej pracy współpracujemy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w naszym przedszkolu odbywa się zarówno w formie indywidualnej pracy z dzieckiem, jak i w małych grupach terapeutycznych. W naszej placówce są to:

  • praca bieżąca w grupie,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia z pedagogiem specjalnym,
  • zajęcia terapeutyczne korekcyjno - kompensacyjne,
  • zajęcia rewalidacyjne.