Rada rodzicówDrodzy Rodzice, jak co roku zbieramy wpłaty na rzecz Rady Rodziców, które przeznaczamy na wydatki związane z urozmaiceniem naszym pociechom pobytu w przedszkolu. Środki przekażemy między innymi na teatrzyki, zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych dla naszych dzieci, a także organizację zabawy Mikołajkowej wraz z zakupem prezentów oraz organizację balu karnawałowego.

Średni koszt jaki Rada Rodziców przeznacza na na jedno dziecko to 150 zł, natomiast każde kolejne dziecko to 100 złotych.

Pieniądze przeznaczymy między innymi na:

- Organizację teatrzyków (co miesiąc przedstawienie na terenie przedszkola)
- Organizację zabawy mikołajkowej oraz karnawałowej
- Zajęcia rozwijające zainteresowania dziecka (ceramika, zajęcia rytmiczne, dogoterapia)
- Zakup prezentów mikołajkowych dla dzieci
- Zakup pomocy dydaktycznych

 

Wszystkie powyższe atrakcje są pokrywane z kasy Rady Rodziców.


Możliwość wpłaty w dwóch ratach.


Podaną kwotę prosimy przesyłać na konto Rady Rodziców:
44 1240 4142 1111 0010 5383 1982


Wpłaty prosimy uiścić do końca Października 2019 r.

W wypadku wpłaty w dwóch ratach prosimy o wpłacenie pierwszej do końca października 2019 r. , natomiast drugiej do końca marca 2020 r.