Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Koncepcja pracy

 

„Zmierzamy do świata ludzi twórczych,
aktywnych, samodzielnych


Założenia koncepcji

 • Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą, kształcącą.
 • Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka.
 • Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 • Propaguje „ zdrowy styl żywienia”.
 • Aktywizuje dzieci poprzez nowatorskie rozwiązania metodyczne.
 • Angażuje rodziców i środowisko do realizacji zadań statutowych przedszkola.
 • Przedszkole umożliwia dzieciom osiąganie odpowiedniego rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtuje postawy obywatelskie, patriotyczne oraz wychowuje do wartości.

Priorytety naszej pracy

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie świadomości społecznej przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.
 • Respektujemy prawa dziecka.
 • Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów w konkursach i olimpiadach.

Cele i zadania

 • Wspomagamy rozwój uzdolnień oraz kształtujemy czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
 • Budujemy system wartości tak, żeby dzieci lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 • Uczymy dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym także łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.
 • Rozwijamy umiejętności społeczne dzieci w celu poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.
 • Wzbogacamy wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym  i środowisku.
 • Zapewniamy warunki do wspólnej zabawy i rozwoju ruchowego.
 • Rozwijamy dziecięcy świat wartości estetycznych poprzez uczestnictwo w różnych formach kulturalnych.
 • Zapewniamy dzieciom równe szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

 1. Prowadzenie ciekawych form pedagogizacji rodziców.
 2. Organizowanie uroczystości dla rodziców i środowiska.
 3. Współdecydowanie przez rodziców w sprawach przedszkola.
 4. Kontynuowanie współpracy z przedszkolem Matierska Skola na Słowacji.
 5. Podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami celem wzbogacenia i uatrakcyjnienia procesu edukacji dziecka.

Tradycje przedszkolne

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Święto ziemniaka,
 • akcja „Sprzątanie świata”,
 • Święto misia,
 • Dzień przedszkolaka,
 • Dzień Matki i Ojca,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Spotkanie wigilijne,
 • Jasełka,
 • Bal karnawałowy,
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Dzień Ziemi,
 • Festyn Rodziny,
 • Dzień Dziecka,
 • Dzień Sportu,
 • Olimpiada matematyczna przedszkolaków,
 • Wycieczki.