Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Ramowy rozkład dnia

 

Godziny otwarcia:

06:30 - 16:30

630 - 730
 • Schodzenie się dzieci, wspieranie rozwoju dzieci przez:

 • zabawy samodzielne służące realizacji indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci
 • zabawy wspierające samodzielną eksplorację świata, dobór treści do możliwości percepcyjnych dzieci
  730 - 830
  Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

  • praca indywidualna lub zespołowa wspomagająca dzieci rozwijające się w sposób nieharmonijny wolniejszy lub przyspieszony
  • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka
  • współdziałanie z rodzicami umożliwiające rozwój tożsamości dziecka
  830 - 845
  przygotowanie do śniadania

  • porządkowanie po zabawie
  • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności i dbania o zdrowie
   845 - 910
   śniadanie

   • wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych
   • czuwanie nad kulturalnym spożywaniem posiłków
   910 - 1015
   zajęcia kierowane z całą grupą (prowadzone w sali lub na świeżym powietrzu)

   • realizacja zadań edukacyjnych wg. planu pracy w oparciu o Podstawę Programową Wych. Przedszkolnego
   • stwarzanie warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych
   • prowadzenie ćwiczeń zapobiegających wadom postawy w tym rytmiki i gimnastyki
   • przygotowanie do rozumienia emocji w sytuacjach codziennych i zadaniowych
    1015- 1130
    zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu

    • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka

    • zabawy samodzielne (zabawy tematyczne, muzyczne, dydaktyczne itp.)

    • poznawanie wartości środowiska przyrodniczego

    • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksploracje elementów techniki

    • konstruowanie, majsterkowanie

    • doskonalenie motoryki, zaspokajanie potrzeb ruchu

     1130 - 1145
     przygotowanie do obiadu

     • porządkowanie po zabawie
     • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności i dbania o zdrowie
     1145 - 1215
     obiad

     • wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych
     • czuwanie nad kulturalnym spożywaniem posiłków
      1215 - 1230
      czynności samoobsługowe
      1230 - 1400
      tworzenie warunków umożliwiających dzieciom odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa w sali lub na świeżym powietrzu

      • słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym
      • dobrowolne uczestnictwo w zajęciach z religii
      • gimnastyka korekcyjna
      • zabawy samodzielne

       1400 - 1415
       czynności samoobsługowe
       1415 - 1430
       podwieczorek
       1430 - 1630
       omawianie wydarzeń dnia

       • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
       • zabawy samodzielne w sali lub ogrodzie
       • praca indywidualna lub zespołowa wspomagająca dzieci rozwijające się w sposób nieharmonijny wolniejszy lub przyspieszony
       • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka (taniec, śpiew, teatr, plastyka, muzyka)
       • prace porządkowe
       • kontakty z rodzicami