Przejdź do treści Przejdź do menu

Akcja informacyjno-edukacyjna „Wirusoochrona”.

W dniach 15.09-20.10. 2021 r. nasza placówka realizowała, tak jak w roku ubiegłym, kolejną edycję akcji informacyjno- edukacyjnej „Wirusoochrona”. W miesiącu październiku zaplanowano w każdej grupie temat kompleksowy związany z powyższą akcją. Do tematyki włączono treści z drugiej akcji „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.”

W ramach tej edycji nauczono dzieci piosenki „Mydło i woda- tak się zaczyna Wirusoochrona”-, wykorzystano dostępne plakaty, foldery PSSE. Zwrócono uwagę na zachowanie szczególnej higieny, znaczenia szczepień ochronnych dla każdego człowieka. Zorganizowano kąciki tematyczne- „Ochrona zdrowia” i zachęcano dzieci do podejmowania zabaw tematycznych. W dniu 15 października zorganizowano obchody „Światowego dnia mycia rąk”. W ramach święta wykonano plakaty informacyjno- edukacyjne, utrwalono zdobyte informacje podczas rozwiązywania krzyżówek i rebusów. W codziennej pracy z wychowankiem zwraca się uwagę na zachowanie dystansu społecznego i przestrzeganie reżimu sanitarnego.