IV Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków

17-05-2019 7:52 Wszystkie grupy

Dnia 15.05.2019r. odbyła się IV Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków. Organizatorami tego przedsięwzięcia jak co roku były Przedszkole Nr 25 oraz Przedszkole Nr 49 w Bielsku-Białej. Zmagania małych matematyków odbywały się w nowo oddanych do użytku pomieszczeniach Przedszkola Nr 49.

Celem Olimpiady było sprawdzenie kompetencji matematycznych oraz odporności emocjonalnej dzieci 6 –letnich. Wiedza i umiejętności, którymi wykazały się dzieci podczas zabaw matematycznych stanowią fundament do dalszych etapów nauczania.

W olimpiadzie brały udział dzieci z bielskich przedszkoli, których Rady Pedagogiczne  uczestniczyły we wspomaganiu z zakresu rozwijania pojęć matematycznych. Były to przedszkola:  Nr 2, Nr 7, Nr 9, Nr 14, Nr 24, Nr 25, Nr 29, Nr 40, Nr 49, Nr 55.

Zmagania dzieci oceniało jury w składzie: p. Jolanta Klajmon, p. Maria Dębska, p. Lucyna Kempys, p. Sylwia Dudek, któremu przewodniczyła p. Agnieszka Herma dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Wśród zaproszonych gości byli: radna Rady Miasta Bielska-Białej p. Renata Gruszka, przedstawiciele Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej - dyrektor p. Janusz Kaps oraz starszy inspektor  p. Iwona Bojarska, Delegaturę w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach reprezentowali dyrektor p. Tomasz Kowalik, jak również starszy wizytator p. Elżbieta Skrzypek.

W tym roku największą liczbę punktów otrzymało Przedszkole Nr 25 zajmując drużynowo I miejsce. Mistrzem Matematyki został Tadeusz Kołodziej z Przedszkola Nr 14, Wicemistrzem Beniamin Kalafus z Przedszkola Nr 25. Dzieci otrzymały bardzo atrakcyjne nagrody, które ufundowali sponsorzy oraz Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej.