Jestem Polakiem - Święto Odzyskania Niepodległości w grupie 6.

15-11-2020 13:00 Grupa 6

11 listopada to czas, który stwarza okazję do rozmów z dziećmi o patriotyzmie. Święto Niepodległości to dzień, kiedy warto rozmawiać o tym, czym jest ojczyzna i wolność. Patriotyzm i Ojczyzna to pojęcia abstrakcyjne, trudno je wytłumaczyć przedszkolakowi, który nie jest w stanie ich zrozumieć. Myślenie abstrakcyjne uruchamia się bowiem dopiero około ósmego-dziesiątego roku życia. Warto jednak mówić o patriotyzmie i ojczyźnie, używać tych pojęć, by dziecko z nimi się oswajało. Ważne, by znało historię Polski, potrafiło o niej opowiadać, np. jak powstało państwo, o wspólnym języku. Na naszych zajęciach słuchaliśmy legend o powstaniu państwa polskiego, poznawaliśmy symbole narodowe, słuchaliśmy opowiadań o marszałku Piłsudskim. Śpiewaliśmy Hymn Narodowy w ramach akcji MEN „Szkoła do Hymnu”. Wykonaliśmy biało-czerwone chorągiewki oraz kotyliony, które towarzyszyły nam w obchodach Święta Niepodległości.