Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”.

08-10-2019 8:25

Bajka jest magicznym lustrem
pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to,
co wydaje się trudne i nie do pokonania”
Maria Molicka


W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z grupy IV i V wraz z nauczycielkami i rodzicami przystępują do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „ Magiczna moc bajek ”.

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni  jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania. Dlatego jednym z zadań przedszkola jest m.in. rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Poprzez utożsamienie się z bohaterem, dzieci są w stanie przepracować różne, trudne dla siebie sytuacje, poradzić sobie z przykrymi emocjami. Nabywają nowych umiejętności społecznych i emocjonalnych, łatwiej im identyfikować swoje przeżycia. Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój uczuć i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów.