Przejdź do treści Przejdź do menu

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”.

12-09-2021 16:48 Grupa III Grupa IV Grupa V

W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy w naszym przedszkolu Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”. Udział w projekcie zgłosiły grupy: III, IV i V.

Celem projektu jest:

-kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym,

-rozbudzanie wiary w siebie oraz własne możliwości,

-wychowanie do takich wartości jak empatia, wyrozumiałość, wrażliwość i szacunek,

-tworzenie sytuacji budzących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie

wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi

źródłem istotnych emocji.

(Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy informacyjnej dla rodziców).

Zadania do realizacji Modułu I-go – wrzesień- październik 2021/2022

  • Umieszczenie w przedszkolu na tablicy informacyjnej plakatu projektu oraz plakatu Modułu I-go lub umieszczenie w mediach społecznościowych/ stronie www placówki.

  • Realizowanie ze swoją grupą jednego z zaproponowanych scenariuszy do Modułu I-go.

  • Zorganizowanie „Kącika emocji”.

  • Wypełnienie formularza ewaluacji po pierwszej części projektu