Postępowanie rekrutacyjne w czasie kwarantanny

17-03-2020 14:03

Uwaga Rodzice!

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli oraz klas I w szkołach podstawowych.

 

Zgodnie z harmonogramem trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy składać w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym w placówkach oświatowych przestrzegane są zaostrzone reguły sanitarne: dezynfekcja rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

 

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, najlepiej drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.