Przejdź do treści Przejdź do menu

Projekt edukacyjny „Klub zdrowego przedszkolaka”.

Projekt edukacyjny „Klub zdrowego przedszkolaka”.

W okresie grudzień 2021 r. – maj 2022 r. w naszym przedszkolu będzie prowadzony projekt edukacyjny „Klub zdrowego przedszkolaka”.

Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.

Działania kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci
z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

W roku przedszkolnym 2021/2022 większą uwagę zwrócimy na działania związane
z profilaktyką chorób zakaźnych, przenoszonych drogą kropelkową, poprzez promowanie podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby
i nawyków dbania o higienę rąk oraz nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk.

Zajęcia dla dzieci prowadzone będą przez nauczycieli przedszkolnych i będą poruszały następujące zagadnienia:

  • prawidłowe odżywianie – „Żywienie na wagę zdrowia”

  • aktywność fizyczna - „Żywienie na wagę zdrowia”

  • higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych/promocja szczepień – „ Szkoła czystych rąk”; akcja „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana”

  • promieniowanie słoneczne – „Brązowo, ale czy zdrowo?”

  • rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) – „Czyste powietrze wokół nas”