Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Przedszkolny konkurs plastyczny "Emotkowa przytulanka".

07-03-2023 21:00

 Przedszkolny 

Konkurs plastyczny     

  „Emotkowa przytulanka”Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

serdecznie zaprasza do udziału       

w

 Rodzinnym Konkursie Plastycznym

„Emotkowa przytulanka”

CELE KONKURSU:                                                                                                                                                    

 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć,                                                                                               

 • rozwijanie empatii i uwrażliwianie na potrzeby innych,   

  • rozwijanie inteligencji moralnej i kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła,           

 • pomaganie dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości i określaniu jego emocji,                                                           

• rozwijanie inteligencji emocjonalnej i związanych z tym kompetencji (np. rozpoznawanie i nazywanie emocji, poznawanie sposobów radzenia sobie z emocjami),                                                                                  

• budowanie relacji w rodzinie: wzajemne współdziałanie, kreatywne myślenie i realizowanie wspólnych pomysłów

                                                                                        REGULAMIN:

                    czas trwania konkursu: od 8 marca do 31 marca  

 1. Konkurs adresowany jest do rodzin dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4, 5-6-latki z  Przedszkola nr 25 w Bielsku- Białej.                                                                                                                       

2. Dzieci wraz z rodzicami wykonują przytulankę wyrażającą określoną emocję. „Emotkowe przytulanki” wykonujemy z materiałów tekstylnych, które będą przyjemne w dotyku. „Emotkowa przytulanka”  musi mieć określony charakter emocji np. radość, smutek, wstręt, strach, zaskoczenie i złość.    

3. Do „Emotkowej przytulanki” prosimy dołączyć wypełnioną pismem drukowanym METRYCZKĘ (załącznik nr 1)                                                                                                                                    

4. Dodatkowo prosimy, aby „Emotkowa przytulanka” miała podany rodzaj emocji i autora pracy (praca podpisana).         

5. Prace należy dostarczyć do 31 marca 2023 r.                                                                                                           

6. Prace będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.                                                                                                              

7. Wyniki zostaną ogłoszone 8 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej Przedszkola  nr 25                                                        w Bielsku- Białej.                                                                                                                                                             

8. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione w konkursie plastycznym zostaną powiadomione drogą elektroniczną-  przez  MobiDziennik.
Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów.                                                                                      

9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac w celach propagowania konkursu.                                                                                      

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do dnia zakończenia składania prac konkursowych.                                                                                                                        

11. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.                                                          

12. Rodzice składający prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz.1781) i dołączają do pracy załącznik nr 2.

Prace należy dostarczyć  do nauczycielek poszczególnych grup lub na adres:

Przedszkole nr 25

ul. Widok 28

43-300 Bielsko- Biała   

koordynatorzy konkursu : Bożena Grzechowska i Małgorzata Zborowska