Przejdź do treści Przejdź do menu

Realizacja projektów edukacyjnych.

W dniach 22.03 - 26.03.2021r. W naszym przedszkolu realizowaliśmy dwa projekty edukacyjne. Dla dzieci z grup I-III realizowany był projekt ,,Mój przyjaciel pies” natomiast w grupach starszych „Książka moim przyjacielem”. W realizację projektu włączona była cała społeczność przedszkolna, doraźnie rodzice oraz osoby ze środowiska lokalnego z zachowaniem reżimu sanitarnego. W trakcie realizacji projektu uwzględniono zdobywanie przez dzieci kompetencji kluczowych ponieważ proces kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych zaczyna się od uczestnictwa dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej:

- rozwój mowy, poszerzenie czynnego słownika: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje obywatelskie i społeczne;

- zabawa jako podstawowa aktywność dziecka, inicjatywa i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna;

- ciekawość, zadawanie pytań, kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne i umiejętność uczenia się.

W ramach realizacji projektu edukacyjnego ,,Mój przyjaciel pies” w naszym przedszkolu podjęto następujące działania:

1. Tworzenie siatki pytań ,,Pies”.

2. Przywieszenie plakatu dotyczącego zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska w Bielsku- Białej

3. Zorganizowanie kącika ,,Mój przyjaciel pies”.

4. Portret psa- wykonanie prac różnymi technikami.

5. Oglądanie bajek i filmu edukacyjnego ,,Mój przyjaciel Rex” oraz dostępnych prezentacji multimedialnych.

6. Poznawanie zawodów związanych z życiem psa.

Natomiast projekt „Książka moim przyjacielempowstał, by wspierać rozwój zainteresowań dzieci. Konstruując go, nauczyciele odnieśli się do zalet płynących z pracy z książką. Zadania dobrano tak, by pozwoliły rozwijać zainteresowanie i motywację dzieci do korzystania z książek. Naszym celem między innymi jest rozbudzenie zainteresowania książką, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni. Jednocześnie projekt zakłada zapoznanie dzieci z różnorodną literaturą dla dzieci, a także terminami i pojęciami związanymi z drukarnią, biblioteką i księgarnią.

Przed dziećmi postawiono zadania, które wyzwalały w nich konieczność poszukiwania rozwiązań, aktywizowały myślenie, wyzwalały inwencję, ekspresję twórczą, mobilizowały do zastanawiania się, zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi poprzez rozwiązywanie problemów. Aktywność dziecka połączona była z przeżywaniem i działaniem, zdobywaniem wiedzy i umiejętności .

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii z realizacji projektów:-)