Rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt. "O wirusie, który nosi koronę''

09-06-2020 8:00

Dziękujemy bardzo wszystkim dzieciom, rodzicom i osobom wspierającym za przygotowanie tekstów literackich na konkurs ''O wirusie, który nosi koronę''.

Wpłynęło do nas 7 prac. Pracę zawierały ciekawe ilustracje do utworów. Jury zapoznało się z pracami konkursowymi  i po wnikliwej analizie postanowiło nagrodzić autorów WSZYSTKICH prac biorących udział w konkursie. Decyzję uzasadniło tym, że trudno wskazać zwycięzców, ponieważ złożone prace zawierały wiele walorów artystycznych, które są piękne, ale trudne do ocenienia. Dziękujemy za udział. O sposobie odbierania nagród poinformujemy zainteresowane osoby. Zachęcamy do zapoznania się z pracami konkursowymi zamieszczonymi poniżej.

Zbiór twórczości - konkurs literacki pt. ''O wirusie, który nosi koronę".