SZANOWNI RODZICE!

27-04-2020 8:52

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z Zarządzeniem NR ON. 0050. 1057. 2020.MZO Prezydenta Miasta Bielska- Białej z dnia 5 maja 2020 w sprawie dalszego czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko- Biała w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 informuję, że w okresie od 6 maja do dnia 17 maja 2020r. utrzymane zostaje czasowe ograniczenie funkcjonowania Przedszkola nr 25 w Bielsku- Białej.