Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

V Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków 2023.

25-04-2023 20:24

ZMAGANIA MAŁYCH MISTRZÓW MATEMATYKI”

Dnia 21.04.2023 r. odbyła się V Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków, która już na stałe wpisała się do kalendarza bielskich imprez edukacyjnych. Organizatorami tego przedsięwzięcia, jak co roku były Przedszkole Nr 25 oraz Przedszkole Nr 49 w Bielsku-Białej. Zmagania małych matematyków odbywały się w Przedszkolu Nr 49.

Celem Olimpiady było sprawdzenie kompetencji matematycznych oraz odporności emocjonalnej dzieci 6–letnich. Wiedza i umiejętności, którymi wykazały się dzieci podczas zabaw matematycznych stanowią fundament do dalszych etapów nauczania.

W olimpiadzie brały udział dzieci z bielskich przedszkoli, których rady pedagogiczne  uczestniczyły w szkoleniach w zakresie wspomagania rozwijania pojęć matematycznych. Były to Przedszkola: nr 9, nr 11, nr 12, nr 15, nr 25, nr 31, nr 38, nr 43, nr 49, nr 51.

Zmagania małych matematyków oceniało jury w składzie: p. Agnieszka Herma- dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, p. Ewa Michałowska- konsultant ds. wychowania przedszkolnego, p. Halina Juraszczyk- konsultant ds. nauczania matematyki oraz p. Joanna Popławska- Owczarz- konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej.

Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele władz miasta, które reprezentował p. Piotr Kucia- zastępca Prezydenta Miasta Bielska- Białej, p. Andrzej Gacek- wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielska- Białej, przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego p. Tomasz Kowalik- dyrektor Delegatury w Bielsku- Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach wraz z p. Karoliną Kaliską- Skrabania- st. wizytatorem oraz p. Krzysztof Bańczyk- dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Bielsku- Białej, przedstawiciele Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej- p. Danuta Paluch- st. inspektor i p. Agnieszka Konklewska- inspektor, jak również dyrektorzy bielskich placówek oświatowych.

W tym roku największą liczbę punktów, jako drużyna otrzymało Przedszkole Nr 9 , II miejsce zajęło Przedszkole Nr 51, a III Przedszkole Nr 25. Mistrzem Matematyki został Jakub Ligus z Przedszkola Nr 51, z tego samego przedszkola wyłoniono również Wicemistrza - Juliana Jackowskiego. Wszystkie dzieci otrzymały bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów: „Moje Bambino” , wydawnictwa „Nowa Era”, „Edu Planeta”, „MAC Edukacja” oraz Rady Rodziców z przedszkoli organizujących olimpiadę.

Olimpiadę swoim patronatem objął również p. Marek Myśliński-dyrektor V LO w Bielsku- Białej wraz z w-ce dyrektorem p. Sławomirem Hermą. Zaproszeni goście i nauczyciele wzięli udział w prezentacji przygotowanej przez uczniów V LO w Bielsku- Białej dotyczącej:

- „Dron monitorujący zdrowie roślinności za pomocą teledetekcji”;

- „Robot do walk sumo”;

- „System zdalnego sterowania teleskopem”.

Dla naszych olimpijczyków przygotowana była również niespodzianka, w postaci zabaw muzycznych z ciocią Tunią.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejną edycję.

Zdjęcia wykonał Piotr Giźlar- PIGAL Studio fotograficzne.