Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

VI Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków 2023/ 2024 - podsumowanie

25-03-2024 10:04

ZMAGANIA MAŁYCH MISTRZÓW MATEMATYKI”

Dnia 20.03.2024 r. odbyła się VI Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków, która już na stałe wpisała się do kalendarza bielskich imprez edukacyjnych. Organizatorami tego przedsięwzięcia, jak co roku były Przedszkole Nr 25 oraz Przedszkole Nr 49 w Bielsku-Białej. Zmagania małych matematyków odbywały się w Przedszkolu Nr 49.

Celem Olimpiady było sprawdzenie kompetencji matematycznych oraz odporności emocjonalnej dzieci 6–letnich. Wiedza i umiejętności, którymi wykazały się dzieci podczas zabaw matematycznych stanowią fundament do dalszych etapów nauczania.

W olimpiadzie brały udział dzieci z publicznych przedszkoli w Bielsku- Białej, które w poprzednich latach uczestniczyły w Bielskim Modelu Wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych i w ramach tego procesu rozwijały kompetencje matematyczne u wychowanków. Były to Przedszkola: nr 49, 25, 55,32,51, 24, 40, 2, 29,  44.

Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele władz miasta, które reprezentował p. Piotr Kucia- zastępca Prezydenta Miasta Bielska- Białej,  przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego p. Tomasz Kowalik- dyrektor Delegatury w Bielsku- Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach  p. Agnieszka Herma- naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji i Sportu w osobach :p. Danuta Paluch- st. inspektor i p. Agnieszka Konklewska- inspektor, p. Krzysztof Bańczyk- dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Bielsku- Białej, Alina Janosz- z-ca dyrektora CUW, jak również dyrektorzy bielskich placówek oświatowych.

Zmagania małych matematyków oceniało jury w składzie: p. Halina Juraszczyk- p.o dyrektora BBODN- konsultant ds. nauczania matematyki, p. Joanna Popławska- Owczarz- konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej, p. Ewa Michałowska- konsultant ds. wychowania przedszkolnego, p. Dagmara Kubica- nauczyciel- terapeuta SP 27 w Bielsku- Białej

W tym roku największą liczbę punktów, jako drużyna otrzymało Przedszkole Nr 49 , II miejsce zajęło Przedszkole Nr 55, a III Przedszkole Nr 25 Mistrzem Matematyki został Dawid P. z Przedszkola Nr49, a Wice Mistrzem – Natalia G. z Przedszkola nr 55. Wszystkie dzieci otrzymały bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów: „Moje Bambino” , wydawnictwa „Nowa Era”, „Edu Planeta”, „MAC Edukacja” Studio Fotograficzne „ Pigal”- Piotr Giźlar oraz Rady Rodziców z przedszkoli organizujących olimpiadę.

Olimpiadę swoim patronatem objął również p. Marek Myśliński-dyrektor V LO w Bielsku- Białej wraz z w-ce dyrektorem p. Sławomirem Hermą. Zaproszeni goście i nauczyciele wzięli udział w prezentacji przygotowanej przez uczniów V LO w Bielsku- Białej :” Cansat- sonda w puszce”

 

Dla naszych olimpijczyków przygotowana była również niespodzianka, w postaci ZUMBY prowadzonej przez p. Pawła Grzelaka

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejną edycję.

Link do filmu: https://fb.watch/r2vNj209Cg/