Zasady stacjonarnej opieki w przedszkolu od dnia 18.05

11-05-2020 12:23 Wszystkie grupy

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną przygotowujemy się do przyjęcia Waszych dzieci i rozpoczęcia pracy  w nowych warunkach.  Priorytetem dla nas jest zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Dlatego bezwzględnie stosując się do rygorystycznych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego otwieramy przedszkole 18 maja 2020r.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do przedszkola na czas epidemiczny proszeni są o wnikliwe zapoznanie się z załączonymi dokumentami,

jednolitymi dla wszystkich bielskich przedszkoli.

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie rodzica PDF
  2. Oświadczenie rodzica WORD
  3. Procedura kwalifikacji dzieci do stacjonarnej opieki przedszkolnej od 18 maja 2020 roku


  4. Zgłoszenie dziecka  do stacjonarnej opieki przedszkolnej PDF
  5. Zgłoszenie dziecka  do stacjonarnej opieki przedszkolnej WORD

  6. procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
  7. procedura postępowania w przypadku  podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID-19
  8. procedura organizacji opieki w przedszkolu w czasie trwania epidemii COVID-19

Z uwagi na nową organizację pracy przedszkola informuję, że zgodnie z wytycznymi GIS oddziały będą funkcjonowały tylko w ustalonych, w stałych godzinach. W okresie tym nie będą funkcjonowały  w przedszkolu  grupy zbiorcze podczas schodzenia się i rozchodzenia dzieci. Wobec tego  można będzie  skorzystać z opieki nad dzieckiem tylko w obrębie wyznaczonych dla danego oddziału godzinach.

Jednocześnie w przypadku zakwalifikowania dziecka do stacjonarnej opieki przedszkolnej   proszę  o  bezwzględne przestrzegania ustalonych w przesłanych procedurach zaleceń.

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji : Tel. 33 8125883   lub  515228521.

 

Renata Nycz

Dyrektor Przedszkola nr 25

w Bielsku-Białej