Zdalne nauczanie w grupie II część 2.

14-05-2020 14:57

Minęły następne tygodnie Naszej wspólnej pracy zdalnej. Do tej pory zapoznaliście się z tematyką związaną z naszym regionem. Poznaliście zabytki Naszego pięknego miasta. Poznaliście symbole Naszego kraju. Pogoda sprzyja również bliskim kontaktom z przyrodą, która pozwoliła na zapoznanie z mieszkańcami łąki. Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, którzy umożliwiają swoim dzieciom zapoznanie z wszystkimi wysyłanymi przez nas zabawami i zadaniami. Dziękuję za ich zaangażowanie i pomoc.