Innowacje Grupa VI

31-10-2019 15:01 Grupa VI

 
W tym roku szkolnym nadal prowadzimy innowację pedagogiczną dotyczącą kodowania. Przedstawiamy realizację  poszczególnych zajęć przeprowadzonych w grupie VI.

  • Zajęcie nr 5 - Praca w parach metodą stacyjną.

Zadania do wykonania - odkodowanie budowli z wykorzystaniem kubków, z płaskiego w przestrzenne.

  • Zajęcie nr 6 - Gra dywanowa

Przechodzenie po wyznaczonym polu zgodnie z wyrzuconą na kostce liczbą oczek. Każdy kolor planszy to inne zadanie do wykonania przez dzieci.

  • Zajęcie nr 7 - Zajęcia wprowadzające z wykorzystaniem robota edukacyjnego DOC.