Przejdź do treści Przejdź do menu

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - grupa VI.

23-11-2022 22:13 Grupa VI

W dniu 20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W związku z powyższym dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych przygotowanych specjalnie na ten wyjątkowy dzień. Wszystkim dzieciom zostały przybliżone Prawa Dziecka oraz ich wielka ranga. A jeżeli mowa o prawach dziecka, nie mogło zabraknąć wspomnienia osoby Janusza Korczaka. Janusz Korczak nieustannie podkreślał, że dziecko w żadnym momencie swojego życia nie może być przedmiotem manipulacji świata dorosłych. Dzieci wykonały plakat „Prawa dziecka” oraz nauczyły się piosenki. Obejrzały prezentację multimedialną, by zrozumieć znaczenie praw i obowiązków w ich życiu. Zajęcia miały na celu wyposażenie dzieci w takie umiejętności jak: słuchanie innych, współpraca, przestrzeganie zasad dobrej komunikacji, próby rozwiązywania problemów moralnych i konfliktów międzyosobowych, przejawianie odpowiedzialności i inicjatywy, rozróżnianie dobra i zła, wyrażanie swoich przekonań. Umiejętności te mają pomóc w przyszłości dzieciom m. in. w analizowaniu otaczającego je świata, zrozumieniu, że prawa człowieka są sposobem na poprawę ich życia oraz życia innych ludzi, podejmowaniu działań na rzecz ochrony praw człowieka.


Praktyczny trening w zakresie znajomości własnych praw i praw innych przenika wszystkie społeczne doświadczenia dzieci w przedszkolu, kształtując ich postawy.