Innowacje Grupa V

Zajęcia 19 - Innowacja kodowanie - grupa V

 1. „Hop na wynik” zabawa na macie polegająca na wykonywaniu działań na dodawanie lub odejmowanie w pamięci i wyszukiwaniu ich wyniku na macie – praca w małych zespołach.

Zajęcia 18 - Innowacja kodowanie - grupa V

 1. „Sudoku małe” z kolorowymi kubeczkami – praca w małych zespołach
 2. „Sudoku małe” na liczbach – praca w małych zespołach.
 3. „Sudoku duże” praca w parach na macie z wykorzystaniem kolorowych kubeczków.

Zajęcia 17 - Innowacja kodowanie - grupa V

 1. Obrazowanie treści zadań za pomocą kolorowych kubeczków.
 2. Odnajdowanie działań na odejmowanie których wynik jest równy z liczbą oczek wyrzuconych na kostce.

Zajęcia 15 - Innowacja kodowanie - grupa V

 1. „Ułóż wieżę” układanie kompozycji z kolorowych kubków.
 2. „Podyktuj jak ułożyć” opowiadanie z uwzględnieniem położenia elementów w przestrzeni, przedyktowanie ułożenia konstrukcji bez możliwości oglądania jej.

Zajęcia 14 - Innowacja kodowanie - grupa V

 1. „Zapamiętaj historię” opowiadanie przez n-ela historii z punktami zaznaczonymi kolorowymi kubeczkami.
 2. „Opowiedz co pamiętasz?” odtwarzanie usłyszanej historii poprzez odkrywanie odpowiednich kolorów kubeczków.

Zajęcia 13 - Innowacja kodowanie - grupa V

 1. „Pokieruj żyrafkę do celu” układanie ścieżki za pomocą strzałek
 2. „Przejdź z warunkiem” układanie ścieżki z uwzględnieniem zaznaczonych pól
 3. „Przejdź zgodnie ze strzałkami” układanie ścieżki wg instrukcji ze strzałek

Zajęcia 12 - Innowacja kodowanie - grupa V

 1. „Dyktando rysunkowe” - choinka.
 2. "Dorysuj lustrzane odbicie” tworzenie lustrzanego odbicia do sylwetki połowy choinki.

Zajęcia 11 - Innowacja kodowanie - grupa V

 1. „Najkrótszą drogą do babci i dziadka” wyznaczanie drogi od startu do oznakowanego elementu za pomocą strzałek kierunkowych.
 2. „Znajdź drogę zbierając kwiatki dla babci” wyznaczanie drogi z warunkiem. Oznaczanie przejść skrótem.

Zajęcia 10 - Innowacja kodowanie - grupa V

 1. „Wędrujące kropki” układane zgodnie z wierszykiem.
 2. „Słuchaj i przemieszczaj” przesuwanie kolorowych kropek na planszy wg wskazań wyznaczonego dziecka.

Zajęcia 9 - Innowacja kodowanie - grupa V

 1. „Ułóż tak jak ja” odtwarzanie układu kubeczków z planszy kolegi na swojej planszy.
 2. „Sudoku małe” praca w parach.

Zajęcia 8 - Innowacja kodowanie - grupa V

 1. „Dopasuj działanie” odszukiwanie na planszy po 2 cyfry pasujące do wyniku rzuconego kostką.
 2. „Dopasuj wynik” odszukiwanie wśród kubeczków cyfry odpowiadającej działaniu zaplanowanemu na cyfrach rzuconych dwiema kostkami.