Innowacje Grupa VI

Zajęcia 19 Innowacja kodowanie - grupa VI
 1. Zabawy z symetrią "Kurczaczek".
 2. Gra "W poszukiwaniu kurczątek" - ustalenie drogi z wykorzystaniem strzałek, utrwalenie pojęć związanych z orientacją przestrzenną.
 3. "Ułóż po trzy" - gra utrwalająca dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
Zajęcia 18 Innowacja kodowanie - grupa VI
 1. Zagadki – budowle: układanie budowli według instrukcji słownej.
 2. Droga do… - kolorowanie drogi według instrukcji nauczyciela. Ćwiczenia orientacji na kartce.

Zajęcia 17 Innowacja kodowanie - grupa VI

 1. Rozpoznawanie ptaków i ich „domków”.
 2. Układanie jak najkrótszej drogi do „domku” kosa, bociana i jaskółki.
 3. Zabawy z kubkami „Z płaskiego w przestrzenne” – układanie budowli.
 4. Zabawa drużynowa z kubeczkami- drużyna układa dla drużyny przeciwnej budowlę płaską z kartek. Dzieci odwzorowują budowlę z płaskiego w przestrzenne z wykorzystaniem kolorowych kubeczków. 
 5. Kodowanie – symetria – gra w parach. 

Zajęcia 16 Innowacja kodowanie - grupa VI

 1. „W marcu jak w garncu” - układanie drogi według warunku.
 2. Dyktando graficzne „Hiacynt”

Zajęcia 15 Innowacja kodowanie - grupa VI

 1. Wprowadzenie do symetrii – lustrzane odbicie pingwinka
 2. Gra drużynowa „Podróż pingwinów” – szukanie drogi, układanie drogi za pomocą strzałek, skracanie drogi z wykorzystaniem cyfr.  

Zajęcia 13 - Innowacja kodowanie - grupa VI -  "Uroki zimy"

 1. Tworzenie drogi według warunku - zebranie liter tworzących wyraz związany z zimą.
 2. Przeliczanie i układanie działań zgodnie z wynikiem znajdującym się na górze maty.
 3. Dyktando graficzne "Łyżwy".

Zajęcia 12 - Innowacja kodowanie - grupa VI - "Babcia i dziadek"

 1. Układanie drogi od babci do domku. 
 2. Karta pracy - kodowanie. 

Zajęcia 11 - Innowacja kodowanie - grupa VI - "Zegar"

 1. Układanie tarczy zegara na macie do kodowania.
 2. Rozpoznawanie pełnych godzin.
 3. Zabawa "żywy zegar".
 4. Gra drużynowa - opowiadanie historyjki z wykorzystaniem obrazków. Zapamiętanie przez drużynę przeciwną, co wydarzyło się w poszczególnych godzinach. 

Zajęcia 10 - Innowacja kodowanie - grupa VI

 1. Polowanie na liczby.
 2. Zamek z kubków - gra drużynowa. Odwzorowywanie budowli, zapamiętywanie układu kubeczków, ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej.

Zajęcia 9 - Innowacja kodowanie - grupa VI

 1. Układamy drogę przejścia od startu do mety z warunkiem zebrania jak największej liczby śnieżynek - gra drużynowa;
 2. Budujemy zamek Królowej Zimy według kodu;
 3. Zabawy z symetrią "Śnieżynka".

Zajęcia 8 - Innowacja kodowanie - grupa VI

 1. Układanie dyktanda graficznego "Renifer"
 2. Kodowanie drogi Mikołaja do dzieci, warunek - zebranie prezentów.
 3. Dyktando graficzne "Prezent

Zajęcia 7 - Innowacja kodowanie - grupa VI

 1. Poszukiwanie jaj dinozaura.
 2. Gra planszowa z wykorzystaniem maty - warunek - zebranie po drodze jak największej liczby dinozaurów, możliwość poruszania się tylko do przodu, w prawo i w lewo.
 3. Kodowanie na małych planszach na zasadzie gry w "statki".